Strona Główna Dlaczego my Smaczki Social Media Regulamin

Regulamin serwera City Of Angels1.1 Każda osoba grająca na serwerze City of Angels jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, a jego złamanie zostanie odpowiednio karane.

1.3 Administracja ma prawo karać za czyny, które uzna za działające na szkodę serwera, nawet jeśli nie są uwzględnione w regulaminie.

1.4 Administracja ma prawo do modyfikowania lub zmieniania punktów regulaminu.

1.5 Grając na naszym serwerze akceptujesz regulamin i nie będziesz go łamał.

1.6 Za reprezentowanie niskiego poziomy rozgrywki i nieszanowania innych graczy Administracja ma prawo daną osobę zbanować według uznania osób które zajmują się daną akcją .

1.7 Zakazuje się wynoszenia wiadomości oraz zdjęć zawartych na discordach frakcyjnych (PD/EMS/Mechanik). Nie dotyczy to wiadomości które zostaną oznaczone jako jawne.

1.8 Musisz posiadać sprawnie działający mikrofon, aby móc grać na serwerze.

1.9 Zabrania się wykorzystywania czatu głosowego do spraw OOC. Czat głosowy służy jedynie do rozmów IC.

2.1 Kłamanie używając komendy /do jest zabronione.

2.2 Jeśli zostałeś wyrzucony z serwera podczas odgrywania akcji, po powrocie do serwera musisz kontynuować akcję. Obowiązkowo po wyrzuceniu z serwera trzeba dodać screan shota na odpowiedni kanał i poinformować, że wracamy do danej akcji.

2.3 Zakazane jest wykorzystywanie błędów serwera oraz błędów gry (bugowanie itemów itd.).

2.4 Zakaz uciekania przed fakturami od każdej frakcji która dane faktury wystawia.

2.5 Zakazuje się MetaGamingu (MG) we wszystkich formach m.in. stream sniping, sugerowania się czatem, przebywania na komunikatorze głosowym (wyjątkiem jest np. ogarnięcie pewnych spraw frakcyjnych lub zebrań itp.)lub oglądania streama innego gracza podczas rozgrywki na serwerze (wyjątkiem jest przebywanie osób które są w danej akcji i akcja nie jest związaną z gangami ,czyli np "luźne gadanie rp"), PowerGamingu (PG), Vehicle Deathmatchu (VDM), Random Deathmatchu (RDM), NinjaJackingu (NJ), CopBaitingu (CB), CombatLogu (CL), RevengeKillingu (RK), wychodzenia z roli oraz nierealistycznych sytuacji.

2.6 Zakazane jest używanie wspomagaczy typu skrypty, cheaty, kropka itp.

2.7 Nieoddanie gotówki od cheatera jest równoznaczne z banem permanentnym bez możliwości odwołania (wyjątkiem jest zgłoszenia takiej sytuacji do administracji).

2.8 Zakazane jest wchodzenie na rządowy bez dowodów lub świadków (wyjątkiem jest zgłoszenie gracza lecz nie skutkuje to banem tylko jego obserwowaniem).

2.9 Korzystanie z czatu Local OOC ograniczamy do minimum. Nie wyzywamy się oraz nie prowadzimy na nim rozmów towarzyskich, służy do tego discord.

3.1 Zakazuje się nadmiernego i nieuzasadnionego używania "Z".

3.2 Zakazuje się odgrywania za pomocą komend narracyjnych akcji typu "Pistolet upadł na ziemie po postrzale" itp. (jedyna opcja odegranie na /try i udokumentowanie ss)

3.3 Podczas rozgrywki na serwerze stan naszego upojenia alkoholowego (oraz innych środków odurzających), nie usprawiedliwia łamania regulaminu przez gracza.

3.4 Zakazuje się używania programów zwiększających FOV (pole widzenia).

3.5 Przekazywanie lub pozbywanie się majątków przed planowanym uśmierceniem postaci lub zaprzestaniem rozgrywki jest zabronione. Aby uzyskać taką możliwość, należy zgłosić się do Administracji o uzyskanie takowego pozwolenia i przedstawienia danej akcji.

3.6 Gracz jest zobowiązany do przemyślanego kreowania własnej postaci, dotyczy to odgrywania historii postaci konsekwentnie wyjątkiem jest zmiana celu postaci po pewnym okresie gry. Niekonsekwentne prowadzenie postaci skutkuje banem.

3.7 Zakazane jest używanie niewidzialnych ubrań znajdujących się w kreatorach lub sklepach.

3.8 Zabrania się przeprowadzania aktów terrorystycznych np. osoba podbiega i nagle sie wysadza. Wyjątkiem jest ustalona wcześniej z Administracją o np. podłożeniu danego ładunku w danym miejscu.

3.9 Zabrania się pracownikom EMS, PD robienia napadów oraz dokonywania rzeczy nielegalnych poza służbą. Wyjątkiem jest zgoda Administracji na odgrywanie korupcji.

4.1 Po odrodzeniu się w szpitalu podczas akcji nie pamiętasz nic co wydarzyło się przez całą akcję oraz co do niej doprowadziło.

4.2 Zakazane jest przenoszenie przedmiotów, aut, gotówki oraz informacji pomiędzy postaciami. Robienie tego skutkuje banem .

4.3 Zabrania się posiadania kilku postaci w crime oraz we frakcji. Jedna z dwóch postaci musi być w służbach publicznych (LAPD, Mechanik, EMS).Wyjątkiem jest zgoda Administracji.

4.4 Zabrania się popełniania brutalnych przestępstw, morderstw i porwań w miejscach użytku publicznego, budynkach rządowych, oskryptowanych miejscach prac i miejscach z reguły uczęszczanych przez dużą ilość ludzi. Jak i w mieście, takie akcje mają być w miejscach w których w realnym życiu nie byłoby kamer lub ludzi.

4.5 Zabrania się prób odbijania osób z aresztu na komisariacie oraz na szpitalu. Wyjątkiem jest odbijanie osób ważnych w organizacjach i dobrze zorganizowane odbicie przemyślane immersyjnie. W przypadku słabej akcji osoby odbijające zostaną zbanowani według taryfikatora. Dla pewności można spytać Administracje czy dana akcja jest poprawna immersyjnie. Próby odbicia podczas przewozu więźniów są dozwolone .

4.6 Zabrania się okradania kont bankowych oraz zmuszania do przepisywania pojazdów. (Wyjątkiem jest zgoda Administracji )

4.7 Zakazane jest używanie usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia kierowcy lub klientów zaznaczonych na GPS. Takich jak: LAPD, EMS, Mechanik, prace legalne.(Wyjątkiem jest zgoda Administracji)

4.8 Zakazane jest odgrywanie gwałtów i napaści na tle seksualnym bez zgody obu osób prowadzących postacie (wyjątkiem jest zgoda drugiej osoby).

4.9 Zakazane jest napadanie członków LAPD/EMS/Mechanik, gdy celem napadu jest kradzież broni lub pojazdu. Wyjątek do kradzieży pojazdu jest dobra akcja RP.

5.1 Podczas poniżej wymienionych sytuacji może uczestniczyć minimalnie (rozumiane jako najmniejszą ilość osób uczestniczących w napadzie) oraz maksymalnie (rozumiane jako maksymalną ilość osób zaangażowana w całość napadu, włączając ucieczkę).

Sklep: 1 - 3 napastników, 2 - 4 policjantów

Bank: 2 - 4 napastników, 3 - 6 policjantów

Sejf: 3 - 5 napastników, 4 - 8 policjantów

Skarbiec: 4 - 6 napastników, 5 - 8 policjantów

Pacific Standard: 4 - 6 napastników, 6 - 10 policjantów

Jacht: 5 - 8 napastników, 8 - 12 policjantów

5.2 Zakazane jest odbijanie konwojów pod więzieniem.(Immersyjnie roi się tam od strażników więc nie byłoby szans na taką akcje.)

5.3 Podczas poddawania : -w przypadku 1v1 gdy osoba poddawana jest plecami nie może sięgnąć po broń (w sytuacji osoby ważnej szefów organizacji, szefów policji, szefów gangów może się bronić ), w przypadku poddawania osoby stoją twarzą w twarz masz prawo wyjąć broń -w przypadku 2v2 masz prawo się bronić - w każdej sytuacji musisz się poddać (np 2v1).

5.4 Zakaz wyśmiewania się , dyskryminacji, robienia "kontentu" na osobach które np. są nieme (jest to gracz taki sam jak każdy). Niestosowanie się do tego podpunktu skutkuje banem.

5.5 Przy napadach na każdego podstawionego zakładnika musi przypadać jeden niepodstawiony.

5.6 Skucie przy pomocy kajdanek może nastąpić tylko w przypadku, kiedy osoba, która ma zostać skuta ma podniesione ręce do góry. W przypadku, kiedy osoba nie chce podnieść rąk należy użyć środków dostępnych na serwerze, aby ją powalić (nie mylić z BW - np. przy użyciu Tasera lub komend /me /do do np. wykonania chwytu obezwładniającego ), a następnie skuć.

5.7 Zakaz sprzedawania narkotyków na ośkach, w pobliżu mieszkań oraz na terenie organizacji przestępczych. Jak i miejsc w których może być immersyjnie sporo kamer.

5.8 Jeśli na akcji strzelaniny są postrzeleni zakazuje się atakowania i odbijania poszkodowanych, w innym przypadku osoby postrzelone odbite dostają CK z powody wykrwawienia. (Wyjątkiem jest zgoda Administracji lub osoba odbijająca jest byłym lekarzem lub porwali lekarza który nie brał udziału w tej akcji)

5.9 W odbiciu konwoju może brać udział maksymalnie: 10 odbijających, 8 policjantów.

6.1 Zakazuje się porywania osób podczas wykonywania legalnej pracy bez ich wyraźnej zgody.

6.2 Medyka można porwać tylko w przypadku gdy jest na służbie min. 3 EMS (tak, aby na służbie zostało 2 innych medyków). Wyjątkiem jest bardzo dobry powód RP.

6.3 Funkcjonariusza Policji można porwać tylko w przypadku gdy jest na służbie min. 4 (tak, aby na służbie zostało 3 innych funkcjonariuszy). Wyjątkiem jest agresywne zachowanie policjanta w naszą stronę.

6.4 Podczas agresywnej akcji RP przynajmniej jedna osoba z każdej ze stron uczestniczących w danej akcji musi posiadać nagranie z całej sytuacji wraz z dźwiękiem. Nagrania należy przechować przez co najmniej 3 dni.

6.5 Zakazuje się zerwania negocjacji bez wcześniejszego ich podjęcia.

6.6 Zakazuje się sprzedaży narkotyków w górach - jest to traktowane jako "brak immersji".

6.7 Podczas strzelaniny w mieście LAPD ma prawo wjechać na 3-ciego, nie obowiązuje ich limit.

6.8 Strefy wpływów(ośki, miejsca gangów ulicznych): -Wstąpienie na ośke bez pozwolenia gangu tam panującego skutkuje tym że dany gang może strzelać bez inicjacji i mogą zniewolić dane osoby na pewien okres czasu. -W przypadku wstąpienia policji na ośke w liczbie mniej niż 5 może skutkować tym samym jak ww. -gangi uliczne są i mogą być w pełni jawne

6.9 Zakaz ubierania strojów frakcji nie będąc w niej.

7.1 Utrata zdrowia w przypadku obrażeń fizycznych lub głodu obliguje gracza do odegrania obrażeń, które poniosła postać.

7.2 Jeśli lekarz zadecyduje, że na skutek poważnych obrażeń musisz udać się do szpitala, to jesteś zobowiązany to zrobić.

7.3 Odgrywanie martwego lub ran śmiertelnych jest równoznaczne z CK.

7.4 Wykonywanie FCK musi zostać poprzedzone podaniem na discordzie w odpowiednim dziale, które musi zostać zaakceptowane przez Administrację.

7.5 Skok do wody podczas prowadzonego pościgu, wykonany w celu ucieczki przed przeciwnikiem, może skutkować FCK postaci, jeżeli ta zostanie w wodzie postrzelona. Każda osoba, znajdująca się w takiej sytuacji, zobligowana jest odegrać na /try, czy postać przeżyła postrzał pod wodą. Jak i odegrania na try czy postać doznała urazu który prowadzi do utraty przytomności podczas skoku.

7.6 Prowadząc pojazd należy brać pod uwagę podstawowe prawa fizyki, które nie zostały uwzględnione ze względu na ograniczenia techniczne gry i zachowywać się na drodze zgodnie z tymi prawami i zdrowym rozsądkiem.

7.7 Podczas interakcji z przedmiotami należy brać pod uwagę ich atrybuty fizyczne oraz dostosować rozgrywkę do możliwości fizycznych postaci.

7.8 Każdy obywatel jest zobowiązany aby posiadać przy sobie dowód osobisty. Nie ma wytłumaczeń, że się go zgubiło bądź zostawiło w domu itp.

7.9 Używanie broni lub przedmiotów których nie można zdobyć na serwerze jest zabronione.

8.1 Zakazane jest całkowite noszenie kasków kuloodpornych. Wyjątkiem jest pozwolenie Administracji.

8.2 Zakazane jest jeżdżenie pojazdem po nieprzystosowanej do niego powierzchni.

8.3 Administracja ma prawo do zmiany liderów frakcji i organizacji z podaniem przyczyny (nie zawsze przyczyna może być jawna dla wszystkich graczy).

8.4 Organizacje porządkowe mają prawo do PowerGamingu w przypadkach skuwania, obezwładniania, prowadzenia oraz przeszukiwania osób, budynków i pojazdów.(Wszystko z umiarem)

8.5 Zakaz grania na "dzwona". Pojęcie "dzwon" w rozumieniu regulaminu, jest to umyślne uderzenie innego pojazdu w tył lub w przód z dużą prędkością, w celu wywołania efektu wyżej zwanego "dzwonem".

8.6 Zakazuje się też specjalnego uderzania pojazdem w pojazd , można to zrobić raz w celu przestraszenia osób które ścigamy.

8.7 PD w mieście ma prawo użyć raz na dany pościg manewru PIT w celu zatrzymania ściganego (nie myląc z ciągłym uderzaniem)

8.8 Zakazane jest używanie słów "nigger", "nazi", "pedał", "cwel" i ich pochodnych o podtekstach rasistowskich, czy też słów związanych z nazwą jakiegoś innego użytkownika w obraźliwej formie na serwerze oraz propagowania ustrojów totalitarnych.

8.9 Obowiązkowe jest posiadanie takiego samego nicku na discordzie jak i na steamie.

9.1 W pracach legalnych wolno poruszać się tylko i wyłącznie tym pojazdem, który jest wręczany przez firmę.(Wyjątkiem jest gdy zepsuje sie na pojazd odegranie dzwonienia po pomoc itd. i zabrania podobnego gabarytowo pojazdu z ulicy. Inne akcje lub nieodegranie zostanie karane banem.)

9.2 Administrator ma prawo karać za czyny które nie są uwzględnione w regulaminie, jeśli uważa, że to słuszne, a tym samym zbanować permanentnie bez podania przyczyny. Decyzja administracji jest ostateczna, wyjątkiem jest odwołanie się od bana, które nie musi być rozpatrzone pozytywnie. Bany permanentne nie mogą być cofnięte.

9.3 Strzelanie bez ostrzeżenia, porwania gangsterów itp. są dozwolone tylko na własnym terenie.

9.4 Zakazane wejście do domu lub siedziby innej organizacji bez ich zgody.

9.5 Zakazane jest kampienie i porywanie spod więzienia, dajmy szansę więźniowi na odzyskanie wolności.(Byłoby to mało immersyjne porywanie gdzie są strażnicy)

9.6 Sojusze między organizacjami są dozwolone a dla gangów ulicznych jest możliwość zawieszenia broni na okres jakiegoś czasu.

9.7 Surowo zabronione jest, podszywanie się pod inny gang/organizacje.

9.8 Zaakceptowane organizacje przestępcze mają obowiązek dołączenia na odpowiedni discord, jak i jego członkowie. W tym celu piszemy wiadomość prywatną do Administracji

9.9 Każda organizacja ma poinformować lub obgadać jakąś większą akcję z Administracją.

10.1 Każda organizacja która nie jest gangiem ulicznym ma obowiązek urywania przynależności do organizacji. W przypadku wyjawiania "na lewo i prawo" przynależności do organizacji Administracja ma prawo danego osobnika ukarać banem.

10.2 W przypadku wylewu informacji o danej organizacji do jednostek LAPD należy wszcząć śledztwo co może spowodować wjazd na siedzibie organizacji (tylko w przypadku jednoznacznych dowodów pobytu tam podejrzanych) i rozwiązania jej.

10.3 Zarejestrowana grupa to taka, która złożyła podanie oraz przeszła weryfikację u Administracji. (Każda grupa musi być zarejestrowana)

10.4 Zarejestrowana grupa nie ma limitu osób w organizacji.

10.5 Gangi uliczne mają obowiązek poruszania się w swoich barwach.

10.6 Organizacje nie będące gangiem ulicznym nie mogą poruszać się w jednolitych strojach (nie licząc garniturów , mogą mieć jedną część wspólną np czapkę) , jak i autami rzucającymi się w oczy kolorystyką (zielony, czerwony , immersyjnie każdy by się dowiadywał jaki są organizacje).

10.7 Dozwolone są wymuszenia, okupy, porwania itp IC jeśli tylko są zgodne z resztą regulaminu.

10.8 W agresywnej akcji RP może maksymalnie brać udział 10 osób jednej ze stron. (Sojusze dozwolone również do 10 osób z jednej strony, wyjątkiem są ustalone wcześniej akcje z Administracją)

10.9 Strzelanie bez inicjacji jest dozwolone na własnym terenie, jednak gdy jest to LAPD lub losowy obywatel należy zacząć od inicjacji słownej oraz dowiedzieć się po co tutaj jest.

11.1 Zakaz robienia napadów helikopterem prywatnym , nie tyczy się to fazy końcowej ucieczki (po ucieczce pojazdem można przesiąść się do helki ).

11.2 Jeśli osoba 3 razy nie poszanuje życia postaci automatycznie dostaje CK postaci na której zdarzyła się dana akcja.

11.3 Medyk może wykonać PG na osobie która źle odgrywa rany (np. ciągle dostaje "w kamze",lub rana w realu doprowadziłaby do większych niż odgrywa gracz)

11.4 Zakaz słów typu "Meczyk" "dostałem tapa" "dostałem head", krzyki na BW "tam jest jeszcze jeden" "zieloni najlepsi" itp. Nieprzestrzeganie skutkuje banem.

11.5 Zakaz okradania graczy z pieniędzy bez dobrego podłoża Role Play (zakaz wyczekiwania na osoby gdy wypłacają gotówkę).

11.6 Zakaz porywania obywateli bez podłoża Role Play (nie dotyczy napadów i wymian).

11.7 Wszystkie Discordy frakcji/organizacji/firm należą do serwera.

11.8 Zakaz zbierania narkotyków i raportów w pojeździe.

11.9 Osoby zamaskowanie nie mogą zostać rozpoznane po głosie bez twardych dowodów na ich tożsamość.

12.1 Zakazuje się wykonywania napadów i sprzedaży narkotyków pojazdami z prac legalnych. (Nie tyczy się to pojazdów frakcyjnych)

13.1 Strefy na serwerze Zielone Strefy - tereny szpitali, tereny komend policji, więzienie, warsztat samochodowy, urząd pracy

Miejsca publiczne - parkingi, miejsca prac, firmy, itp. (głównie miejsca gdzie teoretycznie może przebywać dużo ludzi)

13.2 Podstawowe Pojęcia RP

IC (In Character) - To co czuje, widzi i słyszy nasza postać która odgrywamy.

OOC (Out Of Character) - Coś spoza postaci.

CK (Character Kill) - Uśmiercenie postaci.

FCK (Forced Character Kill) - Wymuszone uśmiercenie postaci przez osobę inną, niż właściciel postaci.

MG (Meta Gaming) - Wykorzystanie informacji OOC w IC.

BW (Brutally Wounded) - Jest to stan naszej postaci, który mówi o tym ze nasza postać została bardzo brutalnie pobita.

PG (Power Gaming) - Wymuszanie na kimś akcji RP wbrew jego woli.

VDM (Vehicle DeathMatch) - Próba doprowadzenia gracza do stanu BW poprzez potrącenie.

RK (Revenge Kill) - Nieuzasadniona zemsta po wyjściu ze szpitala na graczu, który doprowadził Cię do BW.

CN (Celebrity Name) - Nazywanie swojej postaci imieniem oraz nazwiskiem sławnej osoby lub postaci fikcyjnej.(Wyjątek od postaci fikcyjnej jest zgoda Administracji)

FD (Fail Driving) - Jazda pojazdem po nie przystosowanej do niego powierzchni.

RDM (Random DeathMatch) - Zabijanie przypadkowych graczy, bez odegrania akcji RP.

CB (Cop Baiting) - Prowokowanie policji do podjęcia pościgu, zatrzymania.

DriveBy - Strzelanie z pojazdu.

NJ (Ninja Jacking) - Wyrzucenie kierowcy z pojazdu bez poprawnego odegrania akcji RP przy użyciu operatorów narracyjnych.

13.3Komendy narracyjne stosowane na serwerze

Komenda /do - opisuje co dzieje się w otoczeniu naszej postaci

Komenda /me - opowiada co nasza postać robi w danym momencie

Komenda /opis - komenda służąca do opisu twojej postaci (np. /opis opatrunek na ramieniu)

Komenda /try - służy do sprawdzenia czy dana akcja przebiegła z powodzeniem lub niepowodzeniem

Regulamin pedów

Ped zwierzęcia

1.Odpowiedzialność za zwierzę spada w 100% na jego właściciela IC. Jeżeli zwierzę zachowywać będzie się nieodpowiednio np. atakować ludzi, może ono zostać uśpione. (jeżeli jest to bez podłoża RP i bez potwierdzenia tego ped zostanie odebrany a postać zostanie usunięta)

2.Właściciel zwierzęcia IC jest zobowiązany do regularnej kontroli weterynaryjnej. (Brak wizyt na szpitalu ze zwierzęciem będzie skutkowało chorobą zwierzęcia)

3.PED psa policyjnego (K9) jest dostępny dla policji oraz szeryfów, dzięki czemu osoba składająca podanie na K9 będzie również wtedy aplikować do konkretnej jednostki.

4.Zakazuje się używania czatu głosowego podczas rozgrywki na PEDzie zwierzęcia. Wyjątek stanowią bindy dla konkretnego zwierzęcia, który aktualnie jest odgrywany.

5.Podczas rozgrywki zwierzęciem nakazuje się nie rozumienia w 100% mowy ludzkiej. (irl psy nie rozumieją ludzi w 100%)

6.Zakazuje się kradzieży pojazdów i/lub jazdy nimi podczas rozgrywki zwierzęciem.

7.Administracja oraz opiekun zwierząt ma prawo zabrać osobie dostęp do PEDa.

8.Odgrywając PEDa zwierzęcia znajomość regulaminu serwerowego jest obowiązkowa.

9.Pierwsza skarga na RP (bez usprawiedliwienia) = zakaz na odgrywanie zwierzęcia.

10.Zakazuje się zmiany postaci ze zwierzęcia na postać ludzką przy innych graczach.

11.Zakazuje się używania komendy /podnieś oraz kajdanek bez konkretnego podłoża RP.

12.Zakazuje się posiadania przedmiotów niepotrzebnych do RP jako zwierzę.

13.Używanie telefonu podczas rozgrywki jako zwierzę jest dozwolone jedynie w formie GPS. (Wysyłamy wiadomość do osoby odgrywającej psa "Wyszukiwanie lokalizacji" i ona odsyła nam np. kropkę)(edytowane)

14.W akcji hostylnej jako zwierzę dalej obowiązuje nagrywanie Całej akcji. Dostępne są również PEDy zwierząt dzikich. Łamanie powyższego regulaminu będzie skutkowało banem, w tym banem permanentnym.

Ped dziecka

1.Odpowiedzialność za dziecko spada w 100% na opiekunów IC. Dziecko nie może poruszać się samodzielnie po ulicach miasta do ukończenia 16 roku życia.

2.Opiekunowie dziecka mają obowiązek do regularnych wizyt pediatrycznych. (Brak wizyt w szpitalu z dzieckiem będzie skutkowało jego chorobą)

3.Rozwój dziecka IC ma być stopniowy. Oznacza to brak możliwości, aby dziecko urodzone tydzień wcześniej miało już np. 16 lat

4.Zakazuje się posiadania na pedach dziecka broni palnej oraz białej z wyjątkiem np. kija baseballowego.

5.Zakazuje się kradzieży oraz prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. Na serwerze są specjalne pojazdy przeznaczone właśnie dla dzieci.

6.Używanie telefonu podczas rozgrywki jako dziecko jest dozwolone jedynie jako GPS do czasu, aż dziecko nie będzie na tyle duże/rozwinięte, aby używać samodzielnie telefonu i przez niego rozmawiać.

7.Twitter, DW itd. jest wyłączony podczas rozgrywki jako dziecko. Jest możliwe włączenie tego przez rodziców jednak musi zostać to udokumentowane w formie np. ssa

8.Nieodpowiednie zachowanie podczas rozgrywki jako dziecko np. wyzywanie ludzi, bez odpowiedniego UDOWODNIONEGO podłoża RP będzie skutkowało odebraniem PEDa oraz banem.

9.Zakazuje się używania programów modulujących głos.

10.Zakazuje się używania komendy /podnieś oraz kajdanek bez konkretnego podłoża RP.

11.Źle prowadzona ciąża, nieodpowiednie zachowanie podczas niej będzie skutkowało zakończeniem ciąży. (m. in. skakanie na brzuch itd.)

12.Odgrywając PEDa dziecka znajomość regulaminu serwerowego jest obowiązkowa.

Wszelkie pytania proszę kierować do opiekuna pedów:

Mrs Toxyczna#4180, KomuS#7866Social Media

Sociale naszego serwera